Mobiliteit

We verplaatsen ons veel samen. Met de fiets, auto, openbaar vervoer en vliegtuig, en dat ondanks de corona. Ook het nieuwe kabinet zet de Lelylijn weer op de agenda. De FNP is er voorstander van dat Drachten aan het spoor komt te liggen. Maar niet ten koste van alles.

De gekozen aanpak van een Lelylijn in combinatie met uitgebreide woningbouw (voor onze gemeente circa 11.000 woningen) lijkt op chantage.

We zouden graag een spoorverbinding als die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Wij zien dat als een maatschappelijk rendement. Het kan best zijn dat er wat woningen worden gebouwd, maar dan wel naar de aard en het karakter van de gemeente en niet alleen als overloop van de Randstad. Als dat de belangrijkste beweegreden is, zal de behoefte aan huisvesting in onze gemeenschap niet echt worden opgelost.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • We streven naar een spoorverbinding voor Drachten, maar niet ten koste van alles. Woningbouw in relatie tot het spoor naar aard en karakter van de gemeente. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse is noodzakelijk.
  • Zet in op een robuust fietsnetwerk tussen de grote plaatsen in de provincie.
  • Goed openbaar vervoer in de gemeente, ook in de dorpen en wijken. Ga op zoek naar creatieve oplossingen voor minder drukke verbindingen.
  • Het primaat van de auto is niet evident. Beschouw bij het ontwerpen van woonwijken de automobilist als een ‘lastige gast’ en geef de openbare ruimte terug aan de inwoners en hun kinderen!