Wolkom by FNP-Smellingerlân

FNP Smellingerlân wol Smellingerlân better meitsje. Mear wolwêzen mar net ten koste fan de omjouwing. By it oplossen fan de grutte problemen yn de wrâld hat de gemeente ek in ferantwurdlikheid. Ek dat moat fan ûnderenop. Wy hawwe it dan ûnder oaren oer de opwaarming fan de ierde.

Mar der binne ek lokale problemen. In protte minsken kinne net in betelbere wenning fine en der is earmoede, ek yn Smellingerlân. En seker dêr hat de gemeente in rol.​ 

Help ús om dy rol goed yn te foljen: stim FNP

SMELLI​NGERLÂN

PROGRAMMA​ FRYSK

SMELLI​NGERLÂN

PROGRAMMA NL

PROGRAMMA​ FRYSK

Hjirre komt meikoarten ús ferkiezingsprogramma

SMELLI​NGERLÂN

PROGRAMMA NL

Hier komt binnenkort ons verkiezingsprogamma

SMELLI​NGERLÂN

Durk Oosterhof

Drachten
Listlûker en gemeenteriedslid

Kim Tsai

De Rottefalle
Skaadfraksje, twadde op de list

Sijbren Sijtsma

Drachten
Skaadfraksje, nûmer trije op de list

Bertie Norton

Secretary

Polly Walter

Advertising Manager

Phoebe Nelson

Advertising

Jorge Greer

HR Manager