Hier gaat de FNP van uit

Gemeentelijk beleid kan niet los worden gezien van het beleid van andere overheden, in Leeuwarden, Den Haag, maar ook in Brussel. Toch is het verstandige politiek dat een gemeentebestuur probeert vanuit haar eigen afwegingen tot beleid te komen. 

De FNP realiseert zich dat dit, als puntje bij paaltje komt, in strijd kan zijn met de belangen van de andere overheden, maar acht dat in overeenstemming met haar eigen beginselen: die van het federalisme. In gewone taal: de zeggenschap hoort daar te liggen waar deze het best en het rechtvaardigst kan worden toegepast.

In ons beleid staan zeven kernwaarden centraal. Op deze kernwaarden baseren we onze politieke beslissingen.

Wij vinden dat Fryslân als bestuurlijke eenheid moet blijven bestaan. Fryslân moet zelf inspraak hebben in die zaken die de eigen toekomst kenmerken, zoals ruimtelijke ordening, regionale economie, mijnbouw en taal, cultuur, sociaal beleid en onderwijs.

Gemeentelijk wat gemeentelijk kan, provinciaal wat beter provinciaal kan en landelijk wat landelijk moet.