Energietransitie

Internationaal zijn er doelen gesteld voor het terugdringen van broeikasgassen. De gemeente heeft hierin zeker een taak. Er moet goed worden nagedacht over integrale duurzaamheid.

Met andere woorden: genomen maatregelen mogen een duurzaamheidsprobleem niet verder in de tijd of in de ruimte verplaatsen. Oplossingen mogen geen nieuwe problemen opleveren elders of voor toekomstige generaties.

De gemeente kan de energietransitie niet alleen uitvoeren, het moet uiteindelijk worden gedaan door de inwoners en bedrijven. Om de energietransitie te stimuleren zou de gemeente een of meerdere prijsvragen met substantiële bedragen kunnen uitschrijven voor energie-initiatieven uit de gemeenschap. In andere gemeenten lijkt dit goed te werken.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • De doelstellingen voor 2030 en 2050 moeten worden behaald.
  • De ingeslagen weg met grote inzet vervolgen. Dat is een flinke opgave: alle stappen die worden gezet beoordelen op integrale duurzaamheid.
  • Kleine windmolens mogelijk maken en stimuleren.
  • Zonnepanelen voornamelijk plaatsen op daken en lege plekken in de gemeente. Zo weinig mogelijk op landbouwgrond.
  • Het rendement van hernieuwbare energie moet bij voorkeur betaald bij de inwoners van de gemeente terechtkomen.
  • Inwoners stimuleren hun woning te isoleren.