Communicatie

Het is belangrijk dat de gemeente er is voor alle inwoners. De gemeentelijke communicatie moet zodanig zijn dat alle inwoners deze kunnen begrijpen. Dit stelt dus eisen aan het taalniveau waarop de gemeente communiceert, maar ook aan het taalgebruik van de gemeente.

De FNP pleit voor een tweetalige informatievoorziening. Voor de dienstverlening betekent dit dat het volgende taalbeleid (de gemeente kiest de taal van de inwoner die haar aanspreekt) meer handen en voeten krijgt voor het Fries en het Nederlands.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • De gemeente moet beseffen dat ze er is voor de inwoners en niet andersom.
  • Het gemeentelijk taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor de inwoners.
  • In het contact met de inwoners wordt het volgend taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk consequent toegepast.
  • Niet alles digitaliseren, maar ook een fysieke balie instandhouden
  • Bij het maken en uitvoeren van beleid een taaltest uitvoeren om te zien waar in de gemeenschap met tweetaligheid rekening moet worden gehouden.
  • De besluitvorming van de gemeente breed naar de inwoners communiceren, bijvoorbeeld via sociale media en de gedrukte media.