FNP tegen volledige winkelopenstelling

Geschreven door Durk Oosterhof

 

Gisteren zou de raad spreken over het mogelijk maken van de zondagsopening van winkels . In het voorstel dat er lag, zouden winkels op elke dag van morgen 6 tot 10 uur 's avonds open mogen zijn. Van de CU kwam een amendement om het aantal winkelzondagen te beperken en een amendement om de openingstijden te beperken (vanaf 12 uur op zondag open).

De FNP is niet tegen winkelsluiting op zondag en in de verkiezingscampagne hebben we steeds gezegd dat als er voorstel zou komen om de winkels op zondag open te doen, wij dat niet zouden blokkeren. Bij de onderhandelingen van het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de coalitie de zondagsopening mogelijk zou maken.

In de vergadering heeft de FNP de raad en vooral de coalitie gevraagd om in te stemmen met het amendement van de CU dat de openingstijden beperken wilde met als reden dat wij dan recht zouden doen aan de partijen die ’t liever geen winkelsnein hebben en recht doen aan de partijen die ’t in de campagne ingezet hebben op winkelopening op zondag. En ook de winkeliers willen eigenlijk niet voor 11 uur open ( behalve de supermarkten , maar daarvoor wilde de CU nog wel een uitzondering willen maken, zo leek het).

Binnen de coalitie was daar geen draagvlak om het amendement van de CU te ondersteunen. Daarmee verviel de mogelijkheid om de tijden te beperken en zouden de winkels van morgen 6 tot 10 uur ' s avonds open mogen op zondag . De FNP zou hier voor hebben gestemd omdat we dat bij het onderhandelingen van het hoofdlijnenakkoord afgesproken hadden .

Maar toen de andere coalitie-partijen (op GL na) het amendement van D66 steunden voor een 24 uur openstelling, kwam er opeens een heel ander voorstel te liggen waart de FNP niet meer achter kon staan. De FNP heeft dan ook als enige coalitie tegengestemd.