Stemwijzer neemt het Fries niet serieus

In de Friese versie van de stemwijzer van Smallingerland zitten zoveel taalfouten dat de teksten bijna niet te lezen zijn aldus Oosterhof van de FNP. "In Nederlânsktalige stimwizer fan dit nivo soe net akseptearre wurde. It liket wol of hawwe se de Nederlânske teksten troch in robot oersette litten sûnder der fierder noch nei om te sjen. En dêr komt noch by dat de taljochtingen fan de FNP yn de Nederlânsktalige fersy hielendal net oersetten binne". De gemeenteraad heeft destijds besloten een tweetalige stemwijzer te laten maken. Voor de vertaling is een substantieel bedrag betaald.

Lees meer...

Durk Oosterhof lijsttrekker FNP-Smellingerlân

De ledenvergadering van de FNP Smellingerlân heeft de lijst voor de komende gemeentraadverkiezingen samengesteld. Zittend raadslid Durk Oosterhof, biologisch boer op it Súd, kreeg het vertrouwen van de leden en werd aangewezen als lijsttrekker.

Op nummer twee is Wietze Lap, recreatieondernemer uit de Rottefalle. Beide zijn ook werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs.

De derde plaats wordt ingenomen door nieuwkomer, sociaal wetenschapster Kim Tsjai, ook uit de Rottefalle.

Het nieuwe programma zet in op een maatschappijvisie waarin ook de niet op geld te zetten economische factoren (milieu, welzijn, enzovoorts) zeer in meegewogen worden. In dit verband pleit de FNP-Smellingerlân ook voor het onderzoeken van de mogelijkheid van een algemeen basisinkomen.

FNP wil persbureau inhuren voor gemeenteraad

gemeenteried

Bij de behandeling van de Perspektiefnota (in dit document kan de raad het college een richting meegeven voor de begroting die in november wordt vastgesteld), heeft de FNP voorgesteld om voor de gemeenteraad een persbureau in te huren dat op een journalistiek onafhankelijke manier verslagen maakt van de raadsvergaderingen. Die verslagen zouden gepubliseerd kunnen worden in bijvoorbeeld de Breeduit en op de site van de gemeenteraad.

Lees meer...

Taalbeleidsplan

praatmarfrysk

Bij de behandeling van de Perspektiefnota heeft de FNP aangekondigd met een taalbeleidsplan te zullen komen. Met de invoering van de nieuwe taalwet, moeten overheden in Fryslân het gebruik van het Fries stimuleren. In onze gemeente lijkt dat nog niet helemaal te lukken. Vandaar dat de FNP met een initiatiefvoorstel komt voor een nieuwe taalverordening en een nieuw taalbeleidsplan.

Het inititatiefvoorstel komt na de vakantie op de agenda van de gemeenteraad.

Toekomst Caparis nog steeds onzeker

De acht gemeenten die de gemeenschappelijke regeling vormen waar Caparis onder valt, zijn het niet eens over de toekomst van Caparis. Met de invoering van de participatiewet is het wettelijk kader van de sociale werkvoorziening behoorlijk veranderd. Hierdoor zal ook de rol van Caparis een andere moeten worden. Hoe die rol er moet uitzien, komen de bestuurders niet uit.

Lees meer...

Peinder Mieden

peindermieden

Na veel geharrewar is in juli het bestemmingsplan voor de Peinder Mieden vastgesteld. Daarmee een traject vanaf 2012 (en eigenlijk nog eeer, maar in 2012 is het eerste besluit gevallen) afgesloten.

Lees meer...

Zwembad de Welle

Ús swimbad de Welle is oan'ein. Nijbou is eins de iennichste opsje. As je in nij swimbad bouwe kin dat op ferskate manieren. Je kinne kieze foar allinne in rekreaasjebad (al of net mei bûtenbad) en foar rekreaasje en topsport. Op dit stuit is de Welle it iennichste topsportbad yn Noard-Nederlân.

Lees meer...

Breedband internet

Vorig jaar kwamen het CDA, ELP en VVD met een initiatiefvoorstel om yn de gemeente glasvezel aan te leggen in de witte (daar ligt nu nog slechts een telefoonkabel) en grijze (coaxbekabelde) gebieden.

Lees meer...

Grote respons op enquête FNP

fnpenketeYn de moannen jannewaris en febrewaris hat de FNP Smellingerlân in enkête hâlden yn de gemeente Smellingerlân. Mear as 400 minsken hawwe meidien en de resultaten binne yn april yn De Rottefalle bekend makke.

De enkête waard op papier hûs-oan-hûs ferspraat, tenminste by de adressen sûnder nee-stikker. Fia adfertinsjes waarden oaren oantrune om de enkête online yn te fullen.

 

Lees meer...

Seismologisch onderzoek kleine gasvelden

Vermilion zoekt naar kleine gasvelden voor de gaswinning. Daarvoor is seismologisch onderzoek nodig. De uitkomsten van zo'n onderzoek kunnen ook worden gebruikt om gunstige locaties te vinden waar aardwarmte gewonnen kan worden.

Lees meer...

Peinder Mieden gaat door

PeinderMiedenNa jaren van onzekerheid, is nu de kogel door de kerk: de Peinder Mieden kan worden aangelegd. De FNP maakt zich zorgen over it slagen van dit projekt. Als alles uitkomst zoals ons wordt voorgehouden, kan het wat moois worden, maar in onze ogen zin er nogal wat losse eindjes. Een daarvan is het landschapsonderhoud.

Lees meer...

Cultuurnota

simmerdeis 6 2In juli heeft de gemeenteraad de nieuwe Cultuurnota vastgesteld. In de nota zijn de ambities van de gemeente beschreven wat cultuur betreft. Maar in de nota was bijna geen aandacht voor het Fries.

Het amendement van de FNP om "In de uitwerking van deze ambities proberen we ons bewust, natuurlijk, een optimale en integrale gebruik van de Friese taal in te passen." werd door de raad aangenomen, zodat in ieder geval een kapstok om het Fries een betere plaats te geven in het cultuurbeleid van de gemeente.

Spoeddebat over uitvoering inkoopbeleid

Een bedrijf in de gemeente heeft vorig jaar een stagair gediscrimineerd omdat hij homofiel is. Dat is door een rechterlijke uitspraak bevestigd. Voor het college is dat reden om een jaar lang geen inkopen meer bij dat bedrijf te doen. De basis daarvan ligt in het inkoopbeleid dat vastgesteld is. Een duidelijke zaak wat de FNP betreft.

Lees meer...

Geen zondagsopening in Smallingerland

centrum

In onze gemeente mogen winkels niet op zondag open  en in het koalysjeakkoard van D66 , PvdA , SP en de CU is afgesproken dat daar in deze collegeperiode niets aan zal veranderen. Toch probeerde de ELP met een initiatiefvoorstel het voor elkaar te krijgen dat de raad de sneinsiepening mogelijk zou maken.

Lees meer...

Vriendschapsband Kiryat Ono

kiryatonoEen werkgroep in Smallingerland is actief om de vriendschapsband nieuw leven in te blazen. Ook in Kiryat Ono zijn er twee mensen die zich willen inzetten voor het nieuw oppoetsen van de band.

Lees meer...

Referendum kan nu ook in Smallingerland

stimpotleadDe gemeenteraad heeft een referendumverordening vastgesteld .
Burgers kunnen een raadgevend referendum aanvragen over bepaalde onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat en die de hele gemeente betreffen .

Ook de FNP heeft hier voor gestemd. Als je burgers meer bij de politiek wilt betrekken en je vindt dat besluitvorming van onderop moet plaatsvinden, kan een referendum daarbij helpen .

Niet meer evenementen in het FCD

FCDHet Fries Congres en Paardencentrum wil graag meer mogelijkheden om niet paard-gerelateerde evenementen te mogen organiseren. De omwonenenden hebben daar problemen mee. Zij denken dat er meer overlast door zal ontstaan.

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er jaarlijks 12 niet paard-gerelateerde evenementen gehouden mogen worden in het FPC. Een evenement mag maximaal drie dagen duren. Het aantal niet paardevenementen is destijds in overleg met en met instemming van de omwonenden in het bestemmingsplan opgenomen. De ondernemer die het paardencentrum kocht, was van deze 'beperkingen' op de hoogte.

Het zou naar de omwonenden toe niet goed zijn wanneer de gemeente deze afspraak al na tien jaar opzij zou zetten en meer evenementen in het bestemmingsplan zou toestaan. Gelukkig dacht een meerderheid van de gemeenteraad er ook zo over.

Transferium sluit aan bij FNP visie

transferiumIn de tijd dat het er op leek dat de gemeente 28 miljoen zou investeren in het spoor van Groningen naar Amsterdam via Drachten en Heerenveen, vond de FNP dat op zijn minst eerst uitgezocht zou moeten worden of met het aanleggen van een spoor wel het meeste maatschappelijk rendement met dat geld gerealiseerd zou worden.

Lees meer...

Vraagtekens bij de Peinder Mieden

peindermiedenDe FNP maakt zich zorgen over de realisatie van de Peinder Mieden en de kosten die daarmee anneks zijn. De Peinder Mieden is een plan waarbij een collectief van particulieren 90 ha grond van de gemeente koopt en daar ongeveer 40 woonkavels mag realiseren.

Lees meer...

Niet alles in de krant is waar..

referindumNiet alles dat in de krant staat is waar. Gisteravond heeft de FNP ervoor gepleit dat er ook bij referenda aanplakborden door de gemeente zouden moeten worden geplaatst.

De FNP was één van de partijen die hiervoor een motie indiende omdat wij vinden dat je referenda net zo moet benaderen als de reguliere verkiezingen.

In de Leeuwarder Courant stond evenwel dat wij tegen waren. Ook het krantenwerk is mensenwerk....

(klik hier om het debat over het onderwerp te bekijken, punt 4b).