Toekomst Caparis nog steeds onzeker

Geschreven door Durk Oosterhof

De acht gemeenten die de gemeenschappelijke regeling vormen waar Caparis onder valt, zijn het niet eens over de toekomst van Caparis. Met de invoering van de participatiewet is het wettelijk kader van de sociale werkvoorziening behoorlijk veranderd. Hierdoor zal ook de rol van Caparis een andere moeten worden. Hoe die rol er moet uitzien, komen de bestuurders niet uit.

De directie heeft drie verschillende scenario's aan de acht colleges voorgelegd. Hierbij bleek dat er geen overeenstemming was bij de gemeenten over het te kiezen scenario. De directeur van Caparis zal nu met een nieuw voorstel komen van hoe nu verder. Voor het einde van het jaar kunnen de gemeenten er dan weer naar kijken.

De FNP vindt het frustrerend dat de gemeenteraad niet echt vat kan krijgen op de gemeentschappelijke regeling en vindt het beschamend dat de bestuurders in de gemeentschappelijke regeling niet tot overeenstemming kunnen komen over de toekomst van Caparis. Het is belangrijk dat in de stem van het personeel goed wordt meegewogen in het te kiezen scenario.