Transferium sluit aan bij FNP visie

Geschreven door Durk Oosterhof

transferiumIn de tijd dat het er op leek dat de gemeente 28 miljoen zou investeren in het spoor van Groningen naar Amsterdam via Drachten en Heerenveen, vond de FNP dat op zijn minst eerst uitgezocht zou moeten worden of met het aanleggen van een spoor wel het meeste maatschappelijk rendement met dat geld gerealiseerd zou worden.

Wij dachten dat het beter zou zijn om in te zetten op een snelle busverbinding tussen Groningen en Heerenveen met een stop in Drachten, eventueel op een aparte busbaan. Met het aanleggen van een transferium, komt dat nu een stapje dichterbij.