Parkeergarage grote last voor gemeente

parkeargaraazjeDe nieuwe parkeergarage wordt een grote last voor de gemeente. In de begroting van de gemeente moet er jaarlijks meer dan 3 ton aan geld extra bij. In de oorspronkelijke begroting in 2006 was uitgegaan van een jaarlijkse autonome groei van het parkeren.

Door de economische crisis, maar vooral ook door het toenemende internetwinkelen zit dat er niet meer in.

De exploitatie van de parkeergarage moet worden betaald uit de parkeergelden. Deste vreemder dat een aantal partijen keer op keer weer aankomen met voorstellen om het parkeren gratis te maken. Ze denken dat Drachten als winkelplaats een slecht imago krijgt door het betaald parkeren. En als je dat maar vaak genoeg in de gemeenteraad roept, zou het ook wel eens kunnen gebeuren. Wij denken dat het met het imago wel wat meevalt. De gemeente heeft miljoenen in het centrum geïnvesteerd en gaat nog meer in het centrum investeren (opknappen van de stegen in het centrum, de noordkant bij de Vogelzang, de Markt).

Het centrum heeft daardoor weer een kwaliteit dat mensen trekt en dan is het parkeergeld niet meer de drempel.