Werk en inkomen

Nederland telt ongeveer 17 miljoen inwoners, van wie er zo’n 10 miljoen werkzaam kunnen zijn. Tegelijkertijd is aan betaald werk in Nederland slechts ongeveer 7 miljoen mensjaren beschikbaar.

Je moet je daarom afvragen of het stelsel van werk en inkomen dat we in Nederland hebben nog wel voldoet en of werk niet anders moet worden verdeeld en beloond.

Als gemeenschap hebben we te maken met een bestaande situatie die we in ons eentje niet kunnen veranderen. Dat moet landelijk gebeuren. De taken die de gemeente heeft op het gebied van werk en inkomen zijn vaak gedelegeerde taken. De eigen beleidsruimte is klein.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Als gemeente samen met andere gemeenten bij de rijksoverheid pleiten voor een basisinkomen. Het streven moet zijn dat iedereen recht heeft op een inkomen, net zoals dat nu voor ouderen met de AOW is.
  • Een sociaal beleid uitvoeren dat gebaseerd is op vertrouwen en niet op wantrouwen. Zo weinig mogelijk bureaucratie.
  • Sociaal beleid minimaal op het huidige niveau houden.
  • Zorgen voor maatwerk bij re-integratie.
  • Laat het rijksgeld dat de gemeente ontvangt effectief zijn. Van het geld dat de gemeente ontvangt, moet een zo groot mogelijk deel worden uitgegeven aan de mensen voor wie het bedoeld is.