Sport en cultuur

Sport en cultuur dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. De leefbaarheid in de gemeente wordt daarmee vergroot. Zij vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat sport en cultuur niet de eerste levensbehoeften zijn.

Mensen kunnen pas genieten van sport en cultuur als in de primaire behoefte (leven en eten en drinken) wordt voorzien. Bij de keuze tussen sociaal beleid en sport en cultuur zal het sociaal beleid dus zwaarder moeten wegen.

De voorzieningen voor muziek- en cultuureducatie hebben het krap. Toegankelijkheid en betaalbaarheid moeten op hetzelfde niveau komen als sportfaciliteiten.

Natuurlijk is het belangrijk dat het Fries voldoende aandacht krijgt in het cultuurbeleid. De gemeentelijke cultuurnota mag daaraan niet voorbijgaan.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Culturele activiteiten stimuleren. Zowel voor de grote instellingen als voor kleinschalige activiteiten.
  • Breedtesport bevorderen. Daarnaast kan het helpen om topsport te faciliteren (denk aan het nieuwe zwembad).
  • Onderzoeken of er behoefte is aan een fierljepschans en initiatieven in die richting stimuleren.
  • Laagdrempelige en vooral betaalbare toegang voor kinderen tot sport en cultuur, in het bijzonder muziekeducatie.