Openbare orde en veiligheid

Ondermijning door criminaliteit wordt een steeds groter probleem in de samenleving. Daar moet de gemeente bovenop zitten.

Tegelijkertijd neemt het drugsprobleem in onze gemeenschap toe. We zullen alles op alles moeten zetten om preventieve maatregelen te nemen. De gemeente kan de drugs niet de gemeente uit krijgen, maar kan wel een rol spelen in het perspectief bieden aan de jeugd. Voorlichting zou hier een grotere rol moeten spelen. De FNP steunt maatregelen op dit gebied.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Bij het inrichten van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met het gevoel van veiligheid.
  • Bij het maken van beleid en regels hoort borging dat deze ook kunnen worden gehandhaafd.