Jeugd en jeugdhulpverlening

De afgelopen jaren is er een groot gat ontstaan tussen het geld dat de gemeente voor deze taak ontvangt en wat eraan wordt besteed. Ook hier moeten we ervoor zorgen dat het geld dat de gemeente van het rijk ontvangt taakstellend is, zonder dat de inhoud van de zorg en hulpverlening wordt aangetast.

Dat betekent dat er samen met andere gemeenten moet worden gewerkt om grip te krijgen op het geld en daarmee op de zorgaanbieders. De eerste stappen daarin zijn al gezet en het nemen van vervolgstappen moet voorop staan.

Verder is het van belang dat wanneer jongeren hulp nodig hebben, deze zoveel mogelijk in de regio geboden kan worden.

Maar dat is de financiële kant van het verhaal. Natuurlijk is er ook een inhoudelijke kant. De FNP wil dat er maximaal wordt ingezet op preventie van zorg. Dit betekent dat jongeren perspectief moet worden geboden en dat houdt weer in dat problemen aan de voorkant moeten worden gesignaleerd. Hiertoe is vooral een goede samenwerking met scholen nodig.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Bestaande contacten met scholen over jeugdzaken en jongeren die extra aandacht nodig hebben, uitbreiden en zeker niet beperken.
  • Samen met andere gemeenten meer grip krijgen op het geld dat bedoeld is voor de zorg, maar daar niet aan wordt uitgegeven.
  • Jongeren in hun eigen regio helpen.
  • De rijksgelden voor de zorg taakstellend maken
  • Aandacht besteden aan jeugdveiligheid in instellingen als de Woodbrookers.