Gezondheid

De gemeente moet de randvoorwaarden scheppen voor een optimaal welzijn voor de inwoners. Een heel belangrijk onderdeel van dat welzijn is gezondheid. De gemeente moet bij het maken van beleid en bij investeringen in de openbare ruimte altijd rekening houden met de gevolgen voor de gezondheid.

Denk hierbij aan: beweging stimuleren, voorlichting geven over eten en aandacht voor schone lucht.

Aanbieders van ongezonde producten dienen te worden geraadpleegd over beperking van het productaanbod,  in ieder geval niet verder stimuleren van de verkoop ervan.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Inwoners, zeker jongeren, aanmoedigen om gezond te eten en voldoende te bewegen.
  • In overleg met groothandels en andere aanbieders de verkoop van ongezonde producten te beperken.
  • Op scholen en in de gemeentelijke media voorlichting geven over gezondheid.