Gemeentefinanciën

De gemeentelijke financiën zijn de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. We moeten weer toe naar een gezonde gemeentebegroting.

Geef niet meer uit dan er binnenkomt en bouw bij voorkeur ook een financiële reserve op.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Inkomsten en uitgaven dienen minimaal in evenwicht te zijn, bij voorkeur geleidelijk een reserve opbouwen.
  • Bij investeringenhet 'maatschappelijk rendement' / welzijn meenemen, naast aspecten van duurzaamheid als het behalen van de klimaatdoelen voor 2050.
  • In de gedelegeerde taken, bijvoorbeeld in het kader van het sociale domein, het geld dat de overheid daarvoor beschikbaar stelt in principe taakstellend maken.