Duurzame leefomgeving

De gemeente moet duurzaamheid als uitgangspunt nemen in heel haar beleid. De FNP staat daar volledig achter. De openbare ruimte moet dus daarnaar worden ingericht. Zoek naar nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken in de openbare ruimte.

Werk aan biodiversiteit in de openbare ruimte. En vooral: pas op met nieuwe technieken zolang niet duidelijk is welk effect ze hebben op flora en fauna (bijvoorbeeld 5G, maar ook gentechnieken in de landbouw).

De FNP is trots op ons landschap. Onze gemeente ligt in de Noord-Friese Wouden op een kruispunt van water en bossen. Juist die verscheidenheid aan landschappen maakt Smallingerland zo bijzonder. Daar willen we voor blijven zorgen, zonder blind te zijn voor behoefte aan woonruimte en energietransitie.

Hoewel de FNP beseft dat de gemeente niet veel bevoegdheden heeft op het gebied van landbouw, ondersteunen wij de transitie naar een meer duurzame vorm van landbouw zonder pesticiden, genetische modificatie enzovoorts.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Energie opwekken waar dat kan! (bijvoorbeeld overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen).
  • Bij de inrichting van de openbare ruimte duurzaamheid voorop plaatsen.
  • Een pilot uitvoeren met plastic-containers zodat het plastic niet meer los op de openbare weg hoeft te liggen.
  • Oplaadpunten voor elektrische boten aanleggen.