De FNP in Smallingerland

Smallingerland is een prachtige gemeente met veel mogelijkheden. Tegelijkertijd komt er veel op de gemeente af, zeker vanuit de rijksoverheid, met name op het gebied van duurzaamheid en zorg.

Bij alles wat de gemeente doet, moet duurzaamheid leidend zijn. Dat zijn we aan toekomstige generaties verplicht.

De gemeente heeft het financieel moeilijk, de komende vier jaar moeten we de financiën van de gemeente weer gezond maken. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Uitgangspunt voor de FNP is dat als de gemeente keuzes maakt, dit niet ten koste mag gaan van de kwetsbaren in de samenleving. De FNP wil zorgdragen voor sociaal beleid, energietransitie en woningbouw. En natuurlijk zet de FNP zich in voor het gebruik en de bevordering van het gebruik van de Friese taal door de gemeente.