Bedrijvigheid en economie

Economie moet niet leidend zijn voor het welzijn van mensen, maar moet in dienst staan van hun welzijn. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn bij het aantrekken van dominante bedrijven.

De gemeentelijke impact op de economie is beperkt. Wel kan de gemeente een faciliterende rol spelen. Bij de profilering van Smallingerland moet er rekening mee worden gehouden dat de gemeente geen bedrijf is, maar het collectief van de inwoners. Samenwerken met omliggende gemeenten is belangrijk om te komen tot een sterke economische regio.


Dit vindt de FNP belangrijk:

  • Economie is niet het leidende principe, maar staat in dienst van het welzijn van de inwoners.
  • Samenwerken met omliggende gemeenten om tot een economisch sterke regio te komen.
  • Innovatiecluster blijft belangrijk maar faciliteert tegelijkertijd ook het midden- en kleinbedrijf.
  • Als het even kan lokaal aanbesteden.
  • Bedrijven binden die lokaal in de gemeenschap zijn verankerd.
  • Altijd kijken naar het maatschappelijk rendement bij het aantrekken van bedrijven. Geen 'lege dozen' zoals datacenters toelaten op bedrijventerreinen.
  • Nu steeds meer mensen online kopen, proberen de fysieke winkels in Drachten zoveel mogelijk in het centrum te concentreren.