Het gaat om welzijn

De primaire taak van de gemeente is te zorgen voor het welzijn van haar inwoners. Maar wat is welzijn?

  • Welzijn is dat er voldoende woningen in de gemeente zijn. Jarenlange wachtlijsten voor sociale huur zijn niet acceptabel. Meer bouwen is nodig, maar met oog voor aard, schaal en behoefte, ook in de dorpen. Zoek eerst naar geschikte plekken binnen de bebouwde kom!

  • Welzijn is dat er geen armoede heerst. Kinderen die in armoede opgroeien door regels van bovenaf? In een rijk land als Nederland zou dit niet mogen gebeuren. Smallingerland moet zich samen met andere gemeenten richting Den Haag sterk maken voor het bestaansrecht van mensen!

  • Welzijn is mienskipsgevoel en zorg voor elkaar. Mensen die hulp nodig hebben, moeten die hulp kunnen krijgen. De gemeente speelt hierin een onschatbare rol, en klaar staan als dat nodig is!

  • Welzijn is dat Smallingerland de klimaat- en milieudoelen haalt, voor nu en voor de toekomst. De gemeente moet particulier initiatief belonen en middelen beschikbaar stellen voor lokale projecten die op korte termijn haalbaar zijn.

Bij de uitvoering van overheidsvoorschriften moet de gemeente deze regels toetsen aan de lokale situatie en lokaal maatwerk leveren. De Friese realiteit laat zich immers vaak niet vangen in randstad-regels.

De FNP vindt het belangrijk dat de gemeente dicht bij de inwoners staat. Het begint met de taal die wordt gebruikt. Wij vinden dat het Nederlands op gelijke voet met het Fries moet staan (en vice versa). Het taalbeleid moet duidelijker zichtbaar worden.

Op bovenstaande punten heeft de FNP zich de afgelopen vier jaar als eenmansfractie sterk gemaakt. Dat willen we de komende vier jaar blijven doen, maar dan graag met een zetel meer natuurlijk!

Uw stem voor de FNP helpt de gemeente beter te maken. Het gaat om het welzijn!

Klik hier voor ons programma.