Verkiezingslijst

Voor de FNP staan de volgende mensen op de lijst:

 1. Durk Oosterhof, Drachten;
 2. Wietze Lap, De Rottefalle;
 3. Kim Tsai, De Rottefalle;
 4. Janke de Vries - van der Vlugt, De Feanhoop;
 5. Sijbren Sijtsma, Drachten;
 6. Peter Wester, Drachten;
 7. Sjoukje Hoekstra - Klaren, De Rottefalle;
 8. Minne van Houten, Drachten;
 9. Geert van der Heide, Aldegea;
 10. Anne Bekkema, Drachten;
 11. Jetske Lysbeth de Groot, Drachten;
 12. Eddie de Vries, Drachten;
 13. Reitze Jonkman, Drachten;
 14. Gurbe Veenstra, Drachten;
 15. Geeske Krol - Benedictus, Boarnburgum.