FNP Smellingerlân

Gemeentebeleid kan niet los worden gezien van het beleid van andere overheden in Leeuwarden en Den Haag, maar ook in Brussel. Toch is het goed dat een gemeentebestuur zoveel mogelijk probeert om tot een belied te komen op basis van eigen afwegingen. De FNP realiseert zich dat zulks kan botsen met de belangen van andere overheden, maar acht dat in overeenstemming met haar eigen beginselen: het federalisme. In gewone taal gezegd: de bevoegdheid behoort daar te liggen waar het zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk kan worden toegepast.

Lees meer...