Gemeenteriedsjûn

Beschrijving

Griffier: dhr. F. van der Heide
Voorzitter: dhr. T. van Mourik, burgemeester