Niet alles in de krant is waar..

referindumNiet alles dat in de krant staat is waar. Gisteravond heeft de FNP ervoor gepleit dat er ook bij referenda aanplakborden door de gemeente zouden moeten worden geplaatst.

De FNP was één van de partijen die hiervoor een motie indiende omdat wij vinden dat je referenda net zo moet benaderen als de reguliere verkiezingen.

In de Leeuwarder Courant stond evenwel dat wij tegen waren. Ook het krantenwerk is mensenwerk....

(klik hier om het debat over het onderwerp te bekijken, punt 4b).

Aldi aan de Raai-Leidyk?

aldi raai leidyk

De Aldi winkel achter de Noordkade is te klein en daarom wil de Aldi graag naar een andere plek. Samen met de gemeente is er nieuwe locatie gevonden: aan de Raai-Leidyk, tegenover het leerpark. De gemeenteraad is gevraagd hiermee in te stemmen en het bestemmingsplan hierop aan te passen. De FNP gaat hier niet in mee om de volgende redenen:

Lees meer...

Inpassen van het Fries in het cultuurbeleid

De FNP wil dat in het Smallingerlandse kultuurbeleid het Fries bewust op een natuurlijke, optimale en integrale manier wordt meegenomen. In de kultuurnotitie die vanavond door de raad moet worden vastgesteld, wordt op geen enkele wijze aangesloten bij het feit dat in onze gemeente een groot deel van de inwoners het Fries als moedertaal heeft.

Lees meer...

Parkeergarage grote last voor gemeente

parkeargaraazjeDe nieuwe parkeergarage wordt een grote last voor de gemeente. In de begroting van de gemeente moet er jaarlijks meer dan 3 ton aan geld extra bij. In de oorspronkelijke begroting in 2006 was uitgegaan van een jaarlijkse autonome groei van het parkeren.

Lees meer...

FNP pleit voor nieuw taalbeleidsplan

lettersIn de begrotingsvergadering van 10 november j.l. heeft de FNP het taalbeleid van de gemeente aan de orde gesteld. De gemeente Smallingerland heeft een volgend taalbeleid. Dat betekent dat de gemeente reageert in de taal waarin ze wordt benaderd. Vragen die in het Fries gesteld worden, zouden dan door de gemdseente in het Fries moeten worden beantwoord.

Lees meer...

De Lawei kan het risico niet dragen

nijelaweiBij de vernieuwbouw van de Lawei is afgesproken dat de Lawei 1,4 miljoen euro van de bouwkosten dekt uit de eigen begroting. De Lawei moet dit geld lenen, maar naar nu blijkt kan de Lawei het risiko van die lening niet dragen.

Lees meer...

Het opknappen van de steegjes in het centrum

stegenIn november 2013 heeft de raad een amendement aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor het centrum. Het ging om 2 miljoen euro. De FNP heeft tegen dit amendement op de begroting gestemd omdat het veel geld is dat zonder duidelijk doel beschikbaar werd gesteld. Bovendien is er door de gemeente al heel veel geld in het centrum geïnvesteerd.

Lees meer...

FNP-spandoeken weggehaald

spandoek

In de nacht van zondag op maandag is het spandoek van de FNP in Kortehemmen weggehaald. Yn Boornbergum is geprobeerd het doek in brand te steken. De FNP zal aangifte doen van het weghalen van het doek en kontroleren of er ook op andere plaatsen doeken zijn weggehaald.

Pinautomaat uit de Rottefalle

Pintautomaat RottefalleDe pinautomaat in de Rottefalle wordt begin januari door de bank weggehaald. Dit is voor het dorp al weer een voorziening die verdwijnt. Wij hebben een (anonieme) brief gekregen met de vraag of wij kunnen helpen de automaat voor het dorp te behouden.

Lees meer...

Spoeddebat Lawei levert niets op

deLaweiDonderdag werd een spoeddebat gehouden over de Lawei. Kern van het debat was of de wethouder informatie had achtergehouden voor de raadversgadering van 30 september. In die vergadering werd steun gevraagd voor het voornemen van het college om 3,725 miljoen extra subside aan de Lawei te geven.

Lees meer...

Raad besluit op grond van eenzijdige informatie over Lawei

deLaweiDe Lawei krijgt 3,725 miljoen euro extra subsidie om de bouw af te maken en de meerderheid van de raad heeft haar steun daarvoor uitgesproken. "Er kan nu verder gewerkt worden aan de cultuurambitie van de raad", zoals de wethouder het forumuleerde. Maar de raad had daar ook een geldbedrag bij in gedachten en dat lijkt nu even vergeten te worden.

Lees meer...

Saapke de Groot geïnstalleerd als commissielid

SaapkeYnstallaasjeIn de ultrakorte raadsvergadering van 22 april is Saapke de Groot – Voolstra geïnstalleerd als commissielid voor de FNP Smallingerland. In tegenstelling tot zo'n vier jaar geleden (toen burgemeester Bert Middel) las burgemeester Tjeerd van Bekkum de eed ook in het Fries voor.

Een commissielid (ook wel fractievertegenwoordiger genoemd) mag deelnemen aan 'de ronde tafel', het eerste deel van de raadscyclus.

 

FNP met een zetel terug in de raad

stimpotleadIn de voorlopige uitslag van de verkiezingen verliest de FNP één zetel en wordt daarmee weer een eenmansfraktie. Jammer.

Voor de kiezers die op ons gestemd hebben: Dank voor het vertrouwen. We zullen proberen om ook de komende vier jaar weer een duidelijk FNP-geluid te laten horen.

Windmolens komen er niet

wynturbineGisteravond werd de raad gevraagd zich uit te spreken over de mogelijkheid om bij de Haven in Drachten het plaatsen van windturbines mogelijk te maken. De FNP vindt de plek bij de Haven niet een geschikte locatie om windturbines te plaatsen.

Lees meer...

Durk Oosterhof opnieuw lijsttrekker

pasfoto durk

 

De leden van de FNP hebben Durk Oosterhof gisteravond opnieuw als lijsttrekker gekozen. Saapke Voolstra, oud voorzitter van de FNP-jongerein staat op nummer twee. Wietse Lap uit de Rottefalle op nummer drie.

Lês fierder

Ook in Smallingerland een stemwijzer

stemhulpNet als vier jaar geleden, komt er ook nu weer een stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. Een initiatiefvoorstel van de FNP werd in de vergadering van 10 december door de raad aangenomen.

Lees meer...

FNP net iens mei beliedsplan

gemeentehûsFan de wike waard it foarnommen belied foar de periode 2013-2016 besprutsen. Us gemeente liket der finansjeel noch wol goed foar te stean. Der kin noch ynfesteard wurde en it sosjale belied hoecht net útklaaid te wurden.

Dat is goed wurk fan it kolleezje. Mar der binne ek mindere punten.

Lês fierder...

Smellingerlân wurdt fair-trade gemeente

fairtrade logoYn de ried fan 4 septimber 2012 is mei it inisjatyf ynstimd om ús gemeente Fairtrade te meitsjen. In Fairtrade Gemeente is in titel dy't in gemeente krije kin als hja bysûndere ynspannings leverje om fairtrade of earlike hannel mooglik te meitsjen.

Smellingerlân wol har ûnder oaren ynsette foar:

  • Mear oankeapplakken foar Fairtrade-produkten, sawol yn de detailhannel as yn de horeka;
  • Mear ynwenners en bedriuwen en organisaasjes yn Smellingerlân besykje te stimulearjen om dizze oankeapplakken te finen;
  • Mear bekendheid oer de betsjutting fan Fairtrade foar ûntwikkelingslânnen.
Lês fierder...

Bestimmingsplan Bijzondere Onderneming

efterweiYn de Rottefalle leit in hoekje by de Efterwei noch braak. De bestimming op dat stikje wie wenjen en wurkjen. De oare persielen fan it oarspronklike wenjen en wurkjen plan binne al beboud oerienkomstich it bestimmingsplan.

lês fierder...

Dochs noch in feart yn Drachten

drachsterfeartDe lêste wiken wiene drokke wiken omdat der ekstra gearkomsten wiene fanwege de Drachtster Feart. De ried moast in útspraak dwaan oer in yngewikkeld útstel omtrint in oanpaste oerienkomst mei Vastgoed Noord (VGN). Yn in pear wurden de histoarje.

Lês fierder...