Er is een hooflijnenakkoord

Geschreven door Durk Oosterhof

haadlinenakkoartDe kogel is door de kerk. Er is een hoofdlijnenakkoord van de nieuwe collegepartijen. Het nieuwe college bestaat uit de ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en de FNP. In het nieuwe college komen vijf wethouders. Twee van de ELP, één van de PvdA, één van de VVD en één van GroenLinks en FNP in de persoon van Piet de Ruiter.

In het hoofdlijnenakkoord ligt het zwaartepunt op een open manier van besturen (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven meer betrekken bij het bestuur). Niet alles ligt vast; alleen de hoofdlijnen van bestuur zijn vastgelegd. In het hoofdlijnenakkoord wordt de gemeente neergezet als een trotse Friese gemeente waar de taal goed verankerd is in de gemeenschap. Ook wordt er een jaar lang op een journalistieke manier verslag gedaan van de gemeenteraadsvergaderingen. Na een jaar wordt dit geëvalueerd.