Taalbeleidsplan

Geschreven door Durk Oosterhof

praatmarfrysk

Bij de behandeling van de Perspektiefnota heeft de FNP aangekondigd met een taalbeleidsplan te zullen komen. Met de invoering van de nieuwe taalwet, moeten overheden in Fryslân het gebruik van het Fries stimuleren. In onze gemeente lijkt dat nog niet helemaal te lukken. Vandaar dat de FNP met een initiatiefvoorstel komt voor een nieuwe taalverordening en een nieuw taalbeleidsplan.

Het inititatiefvoorstel komt na de vakantie op de agenda van de gemeenteraad.