FNP wil persbureau inhuren voor gemeenteraad

Geschreven door Durk Oosterhof

gemeenteried

Bij de behandeling van de Perspektiefnota (in dit document kan de raad het college een richting meegeven voor de begroting die in november wordt vastgesteld), heeft de FNP voorgesteld om voor de gemeenteraad een persbureau in te huren dat op een journalistiek onafhankelijke manier verslagen maakt van de raadsvergaderingen. Die verslagen zouden gepubliseerd kunnen worden in bijvoorbeeld de Breeduit en op de site van de gemeenteraad.

Doordat de regionale en lokale pers steeds verder worden uitgekleed, weten de inwoners van de gemeente nog maar kwalijk wat de gemeenteraad allemaal doet en weten ze al helemaal niet niet hoe de verschillende politieke partijen over de verschillende onderwerpen stemmen. Om de betrokkenheid van de inwoners bij de politiek te vergroten, is het belangrijk dat ze weten wat er speelt.

De FNP kreeg alleen steun van GroenLinks voor dit voorstel.