Seismologisch onderzoek kleine gasvelden

Geschreven door Durk Oosterhof

Vermilion zoekt naar kleine gasvelden voor de gaswinning. Daarvoor is seismologisch onderzoek nodig. De uitkomsten van zo'n onderzoek kunnen ook worden gebruikt om gunstige locaties te vinden waar aardwarmte gewonnen kan worden.

Onze gemeente heeft zich uitgesproken tegen de gaswinning in de gemeente. Om die reden is het bestemmingsplan buitengebied aangepast, zodat de gemeente een aanvraag voor seismologisch onderzoek op grond van het bestemmingsplan kan weigeren.

De bestemmingsplanwijziging is unaniem door de raad vastgesteld.