Cultuurnota

Geschreven door Durk Oosterhof

simmerdeis 6 2In juli heeft de gemeenteraad de nieuwe Cultuurnota vastgesteld. In de nota zijn de ambities van de gemeente beschreven wat cultuur betreft. Maar in de nota was bijna geen aandacht voor het Fries.

Het amendement van de FNP om "In de uitwerking van deze ambities proberen we ons bewust, natuurlijk, een optimale en integrale gebruik van de Friese taal in te passen." werd door de raad aangenomen, zodat in ieder geval een kapstok om het Fries een betere plaats te geven in het cultuurbeleid van de gemeente.