Peinder Mieden gaat door

Geschreven door Durk Oosterhof

PeinderMiedenNa jaren van onzekerheid, is nu de kogel door de kerk: de Peinder Mieden kan worden aangelegd. De FNP maakt zich zorgen over it slagen van dit projekt. Als alles uitkomst zoals ons wordt voorgehouden, kan het wat moois worden, maar in onze ogen zin er nogal wat losse eindjes. Een daarvan is het landschapsonderhoud.

De bewoners van de Peinder Mieden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het landschap, zolang het niet meer kost dan een bepaald bedrag per maand. Niet duidelijk is wat er zal gebeuren wanneer voor die kosten het onderhoud niet kan worden uitgevoerd. Doen we dan consessies aan de kwaliteit van het landschap? Of moet de gemeenschap dan bijdragen aan het woongenot van 40 gezinnen in de Peinder Mieden?

Een ander punt is dat gemeenteraad in 2012 duidelijk randvoorwaarden heeft gesteld waaronder het project door zou mogen gaan. Die randvoorwaarden worden stukje bij beetje aangevreten. Als de gemeente zou hebben vastgehouden aan de randvoorwaarden (onder anderen voor wat betreft de zekerheden die de toeskomstige zouden stellen aan de gemeente), dan zou het projekt al veel eerder zijn gestopt zijn en zou de gemeente geen risiko meer lopen in dit project.

Al met al is de FNP tegen het doorgaan van het project. Hoewel de vereniging van toekomstige bewoners zich de voeten uit de sloffen loopt, vinden wij het risico voor de gemeentschap te groot.