Geen zondagsopening in Smallingerland

Geschreven door Durk Oosterhof

centrum

In onze gemeente mogen winkels niet op zondag open  en in het koalysjeakkoard van D66 , PvdA , SP en de CU is afgesproken dat daar in deze collegeperiode niets aan zal veranderen. Toch probeerde de ELP met een initiatiefvoorstel het voor elkaar te krijgen dat de raad de sneinsiepening mogelijk zou maken.

De FNP heeft in de verkiezingscampagne het standpunt ingenomen dat we niet naar een 24-uurs economie toe willen en dat het voor het goed functioneren van de gemeenschap belangrijk is, dat er een soort gemeenschappelijk rustmoment is in de tredmolen van de economie .

Wij konden dan ook niet voor dit voorstel stemmen; dan zouden we onze kiezers onrecht aandoen. Bovendien is het standpunt van de FNP op dit dossier ook niet veranderd. Het voorstel van de ELO werd door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen.