Referendum kan nu ook in Smallingerland

Geschreven door Durk Oosterhof

stimpotleadDe gemeenteraad heeft een referendumverordening vastgesteld .
Burgers kunnen een raadgevend referendum aanvragen over bepaalde onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat en die de hele gemeente betreffen .

Ook de FNP heeft hier voor gestemd. Als je burgers meer bij de politiek wilt betrekken en je vindt dat besluitvorming van onderop moet plaatsvinden, kan een referendum daarbij helpen .