Niet meer evenementen in het FCD

Geschreven door Durk Oosterhof

FCDHet Fries Congres en Paardencentrum wil graag meer mogelijkheden om niet paard-gerelateerde evenementen te mogen organiseren. De omwonenenden hebben daar problemen mee. Zij denken dat er meer overlast door zal ontstaan.

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er jaarlijks 12 niet paard-gerelateerde evenementen gehouden mogen worden in het FPC. Een evenement mag maximaal drie dagen duren. Het aantal niet paardevenementen is destijds in overleg met en met instemming van de omwonenden in het bestemmingsplan opgenomen. De ondernemer die het paardencentrum kocht, was van deze 'beperkingen' op de hoogte.

Het zou naar de omwonenden toe niet goed zijn wanneer de gemeente deze afspraak al na tien jaar opzij zou zetten en meer evenementen in het bestemmingsplan zou toestaan. Gelukkig dacht een meerderheid van de gemeenteraad er ook zo over.