Vraagtekens bij de Peinder Mieden

Geschreven door Durk Oosterhof

peindermiedenDe FNP maakt zich zorgen over de realisatie van de Peinder Mieden en de kosten die daarmee anneks zijn. De Peinder Mieden is een plan waarbij een collectief van particulieren 90 ha grond van de gemeente koopt en daar ongeveer 40 woonkavels mag realiseren.

Het collectief wordt dan verantwoordelijk voor het beheer van 90 ha natuurgebied. Aan het beheer zitten randvoorwaarden onder anderen op het gebied van duurzaamheid en landschapsbehoud. In 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om met het project aan de slag te gaan; in 2014 is besloten het project in tweeën te knippen omdat er nog te weinig animo was. Fase 1 is een plan van ongeveer 60 ha.

Het bestemmingsplan van fase 1 zal in het derde kwartaal in de gemeenteraad aan de orde komen, maar dat is onder voorbehoud van het aantal mensen dat daadwerkel een kavel wil kopen in de Peinder Mieden. Dat voorbehoud baart ons zorgen. Alleen al het in bezit hebben van de grond kost de gemeente op jaarbasis al 30.000 euro zoals eind 2014 duidelijk werd. Hoeveel kosten daar nog overheen komen is ons niet duidelijk.

Daarnaast zet de FNP vraagtekens bij het beheerplan dat onder de Peinder Mieden ligt. Als straks blijkt dat het beheer meer kost dan begroot, wie draait dan voor die extra kosten op?

Met de vragen hoopt de FNP duidelijkheid te krijgen over hoever het project nu is en hoeveel het gemeente jaarlijks kost.