Aldi aan de Raai-Leidyk?

aldi raai leidyk

De Aldi winkel achter de Noordkade is te klein en daarom wil de Aldi graag naar een andere plek. Samen met de gemeente is er nieuwe locatie gevonden: aan de Raai-Leidyk, tegenover het leerpark. De gemeenteraad is gevraagd hiermee in te stemmen en het bestemmingsplan hierop aan te passen. De FNP gaat hier niet in mee om de volgende redenen:

 

 

 

  1. De kortgeleden vastgestelde detailhandelsvisie geef aan dat winkels in de wijkcentra moeten worden geplaatst en dat er geen solitaire winkels net buiten het centrum moeten zitten. De Raai Leidyk is zo'n solitaire locatie. Het college motiveert niet waarom de winkel nu net hier zou passen;
  2.  Een Aldi-supermarkt net tegenover een school (met duizenden leerlingen) past niet in het streven van de gemeente om een gezonde omgeving voor jongeren te creëren;
  3. In supermarkt geeft extra verkeersbewegingen. Op dy locatie maakt de FNP zich zorgen over de druk op de verkeersveiligheid die dat zal geven.

Omdat het college niet duidelijk aangeeft waarom dit nu zo'n geschikte locatie is en er door de ELP werd ingebracht dat er in 2010 een brief van de gemeente aan de Aldi is gestuurd waarin zou zijn aangegeven dat de hoek Dwarsvaart-Raai een ongeschikte locatie voor een winkel zou zijn, wilde de FNP graag alle informatie die met de uitplaatsing van de Aldi annex is, hebben voordat er een besluit over het bestemmingsplan zou vallen. Omdat ook de meeste andere partijen dit wilden, is het besluit over het bestemmingsplan vier weken opgeschoven. 

Hopelijk verklaart de aanvullende informatie hoe het college tot haar voorstel is gekomen.