Het opknappen van de steegjes in het centrum

stegenIn november 2013 heeft de raad een amendement aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor het centrum. Het ging om 2 miljoen euro. De FNP heeft tegen dit amendement op de begroting gestemd omdat het veel geld is dat zonder duidelijk doel beschikbaar werd gesteld. Bovendien is er door de gemeente al heel veel geld in het centrum geïnvesteerd.

In februari 2014 heeft de raad een motie aangenomen om het extra geld te gebruiken voor het aankopen en slopen van een pand aan de Zuiderbuurt om daarmee een brede doorgang te realiseren tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt. Deze motie is door de FNP niet gesteund.

Nu komt het college met een plan om het geld dat voor het centrum is gereserveed te besteden aan het opknappen van de steegjes in het hele centrum. De FNP vindt dat een betere besteding van de extra gelden voor het centrum dan de sloop van één pand voor een bredere doorgang en we zullen dit plan dan ook steunen.

Wel vindt de FNP dat het college veel te laat komt met dit plan. Het was vanaf het begin duidelijk dat het college de motie niet van plan was uit te voeren. Daarom had het college de raad ook veel eerder moeten informeren dat ze niet van plan was de motie uit te voeren. Dan had er op dat moment een debat kunnen worden gevoerd met al dan niet politieke consequenties.