Kandidatenlist FNP

 1. Durk Oosterhof, Drachten
 2. Saapke de Groot – Voolstra, Drachten
 3. Wietze Lap, De Rottefalle
 4. Janke de Vries – van der Vlugt, De Feanhoop
 5. Wimpy de Vries, Aldegea
 6. Sijbren Sijtsma, Drachten
 7. Sjoukje Hoekstra – Klaren, De Rottefalle
 8. Anne van der Wal, Smelle Ie
 9. Imkje Bierma, Drachten
 10. Mient Veenstra, Drachten
 11. Jannes van der Velde, de Rottefalle
 12. Reitze Jonkman, Drachten
 13. Geert van der Heide, Aldegea
 14. Gré IJsselstein – Terpstra, Drachten
 15. Sytze Hiemstra, Drachten
 16. Drys Woudstra, Drachten
 17. Koop Scholten, De Wylgen
 18. Riemkje Wedzinga – van der Wal, Drachten
 19. Gurbe Veenstra, Drachten
 20. Geeske Krol – Benedictus, Boarnburgum